Wijzigingen arbeidsrecht 2019

Overuren uitbetalen

Per 1 januari 2019 moeten overuren worden uitbetaald. Compensatie in tijd-voor-tijd is niet meer toegestaan. Tijd-voor-tijd is alleen nog maar mogelijk als dat in een cao is geregeld.

Geboorteverlof

In plaats van twee dagen kraamverlof, krijgt de partner van een moeder vanaf 1 januari 2019 een week geboorteverlof. Het verlof is volledig doorbetaald.

Het adoptieverlof voor werknemers die een kindje uit het buitenland adopteren wordt uitgebreid van vier weken naar zes weken. Tijdens dit verlof heeft de werknemer recht op een uitkering van UWV.

Verkorting 30%-regeling buitenlandse werknemers

De 30%-regeling is een fiscale regeling voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid. De looptijd van deze regeling wordt verkort van 8 jaar naar 5 jaar. Deze verkorting geldt zowel voor nieuwe gevallen als voor bestaande gevallen. Heeft u een werknemer onder de 30%-regeling? Controleer dan tijdig welke regels voor u gaan gelden.

Maximumbedrag transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2019 stijgt het maximumbedrag van de transitievergoeding van € 79.000,- naar € 81.000,-. Indien het jaarloon van de werknemer hoger is dan € 81.000,- bruto, dan geldt het jaarsalaris als maximum.

Nieuws

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op ons vakgebied

Contact

U kunt contact met ons opnemen via onderstaande opties

InhouseLegal
Marten Meesweg 8
3068 AV Rotterdam NL
(Route)

patandin@inhouselegal.nl