Plannen (regeerakkoord 2017) Arbeidsrecht

Een overzicht van de plannen m.b.t. het Arbeidsrecht in het regeerakkoord 2017

A. Verschillende ontslaggronden

Bij de invoering van de WWZ is het goedkoper voor werkgevers geworden om personeel te ontslaan, maar tegelijk ook moeilijker. Hier is kritiek op gekomen vanuit met name werkgevers, die de WWZ te star vinden. Het nieuwe kabinet wil hieraan tegemoet komen door een optelsom van verschillende ontslaggronden, die tezamen een redelijke ontslaggrond vormen, weer mogelijk te maken. Nu kan dat namelijk niet.

B. Aanpassen (verhogen) transitievergoeding

Hier staat tegenover dat de kantonrechter weer de mogelijkheid krijgt om de vergoeding aan te passen, lees te verhogen tot een factor 1,5 van de transitievergoeding. Wanneer dit toegepast zal worden en of hiermee weer een ‘correctiefactor’ voor de achtergronden terugkeert in het ontslagrecht is nog onduidelijk.

C. Nieuwe mogelijkheid verlengen proeftijd

Er wordt een forse stimulans voor werkgever geïntroduceerd om personeel direct in vaste dienst te nemen, in plaats van eerst met tijdelijke contracten te werken. Ter kennismaking met de werknemer en diens capaciteiten wordt de mogelijkheid van een proeftijd van maar liefst 5 maanden geïntroduceerd als direct een dienstverband voor onbepaalde tijd aangegaan wordt. Hiermee probeert men de aarzeling bij werkgevers weg te nemen; immers er kan de eerste vijf maanden eenvoudig weer afscheid genomen worden als de samenwerking niet zou bevallen.

Daar staat tegenover dat wanneer de arbeid wel bevalt, de werknemer na die periode ook zekerheid krijgt over een vast dienstverband en niet eerst door een keten van tijdelijke contracten moet.

D. Aanpassing keten tijdelijke contracten

Deze keten van tijdelijke contracten wordt eveneens aangepast. De eerdere maatregel om dit te beperken tot 2 jaar wordt teruggedraaid: Er mogen weer maximaal 3 tijdelijke contracten van opgeteld maximaal 3 jaren aangeboden worden.

E. Tegemoetkoming risico ziekte kleine bedrijven

Kleine bedrijven worden tegemoet gekomen voor de risico’s van langdurig zieke werknemers. Hun loondoorbetalingsverplichting zal niet meer gelden in het tweede jaar. Wel blijft de ontslagbescherming bestaan. De werknemers worden hier niet de dupe van, doordat de uitkeringsinstantie deze betalingsverplichting overneemt.

F. Meer vaste dienstverbanden door premiedifferentiatie

Men heeft nog een middel op het oog om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken een vast dienstverband aan te gaan in plaats van tijdelijk. Het gaat hier om het aanpassen van de hoogte van de WW-premie – afhankelijk van het type dienstverband. Met andere woorden, bij een tijdelijk dienstverband zullen de kosten voor werkgevers oplopen door een hogere premie. Of andersom gezien, de premies op vast werk zullen lager zijn.

Wij houden u op de hoogte, tot nog toe is de wet ongewijzigd!

Nieuws

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op ons vakgebied

Contact

U kunt contact met ons opnemen via onderstaande opties

InhouseLegal
Marten Meesweg 8
3068 AV Rotterdam NL
(Route)

patandin@inhouselegal.nl