Corona tijd en ontslag

Reorganisatie / Bedrijfseconomisch ontslag

Een reorganisatie doorvoeren mede door de Corona crisis?

Reorganiseren is het inkrimpen van het personeelsbestand om bedrijfseconomische redenen. Dat kan zijn: functies schrappen, vestigingen sluiten, afdelingen samenvoegen.

 Een bedrijfseconomische reden kan ontstaan in de volgende situaties:

  • Slechte financiële situatie
  • Werkvermindering
  • Organisatorische veranderingen
  • Technologische veranderingen
  • Bedrijfsverhuizing

Heel vaak zijn meerdere situaties van toepassing. Een werkvermindering is vaak de oorzaak van een slechte financiële situatie en is nogal eens de reden voor organisatorische- of technologische veranderingen. Het UWV heeft het gebruik van drie formulieren (A, B en C) voor de aanvraag verplicht gesteld. Deze zijn te vinden op de website van UWV.

Op basis van deze situaties moet aannemelijk gemaakt worden dat het nodig is om arbeidsplaatsen structureel te laten vervallen. Het verval van arbeidsplaatsen moet structureel zijn, namelijk over een periode van 26 weken bekeken. Verliesgevend zijn is geen eis.

Bij een slechte financiële situatie moet het UWV inzicht krijgen in de jaarrekeningen van de laatste drie jaren en moet een prognose worden gegeven voor de komende 6 maanden met en zonder reorganisatie. Een toelichting van de accountant is vaak van grote waarde.

Een bedrijfseconomische reden levert een redelijke grond op volgens art. 7:669 lid 3 sub a BW bij:

het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of het, over een toekomstige periode van ten minste 26 weken bezien, noodzakelijkerwijs vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering;

Als het ontslag 20 werknemers of meer betreft in drie maanden tijd, moet je het aan vakbonden melden.

Een sociaal plan is niet verplicht.

De Ondernemingsraad heeft meestal een adviesrecht erover.

  • Je kunt ook volstaan met een beëindig middels een vaststellingsovereenkomst. In de praktijk adviseer ik de werkgever de ontslagaanvraag bij het UWV te doen en gelijktijdig een vaststellingsovereenkomst aan te bieden.
  • De werkgever bepaalt welke functies komen te vervallen. Strikte noodzaak hoeft niet te worden aangetoond, wel wordt getoetst aan de redelijkheid.
  • Bij ontslag binnen een groep directe collega’s bepaalt de wet wie van hen moet worden ontslagen. Dat heet het afspiegelingsbeginsel.

Ontslag is niet mogelijk als er een passende functie beschikbaar is of als een opzegverbod geldt zoals ziekte.

Je kunt als werkgever ook geen tijdelijke contracten verlengen en/of nieuwe mensen aannemen al dan niet flexibel, tenzij je kunt aantonen dat daar een speciale reden voor is.

Je moet het UWV uitleggen waarom geen NOW-subsidie is aangevraagd. De UWV-procedure duurt ongeveer vier weken vanaf indiening van alle stukken.

De proceduretijd wordt afgetrokken van de opzegtermijn als de opzegtermijn langer is dan 4 weken.

Wij kunnen u – ook inhouse – begeleiden bij een reorganisatie wegens werkvermindering. Wij bieden u kosteloos een scan aan om een eerste beoordeling te maken van de (on)mogelijkheden.

Vraag alvast kosteloos via info@inhouselegal.nl het stappenplan aan voor uw voorgenomen reorganisatie.

Nieuws

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op ons vakgebied

Contact

U kunt contact met ons opnemen via onderstaande opties

InhouseLegal
Marten Meesweg 8
3068 AV Rotterdam NL
(Route)

patandin@inhouselegal.nl